Prace drogowe

PRACE DROGOWE

W zakresie prac drogowych oferujemy Państwu kompleksową budowę oraz remonty dróg, parkingów, chodników, a także poboczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonujemy różnorodne/różne typy nawierzchni, między innymi:

  • z prefabrykatów (ulice, place, parkingi i inne),
  • z kamieni naturalnych (granitu,  piaskowca),
  • tymczasowe (drogi dojazdowe).

Ponadto wykonujemy również prace polegające na:

  • utwardzaniu placów, dróg dojazdowych tłuczniem,
  • profilowaniu oraz korytowaniu podłoża dróg,
  • przygotowaniu dróg i placów pod położenie kostki brukowej.