Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

Oferujemy Państwu prace wyburzeniowe i rozbiórkowe. Posiadamy niezbędne doświadczenie, a także odpowiednie zaplecze logistyczne.

Wykonujemy między innymi prace rozbiórkowe:

  • budynków mieszkalnych i przemysłowych,
  • budynków produkcyjnych i magazynowych,
  • innych obiektów budowlanych,
  • nawierzchni dróg, parkingów.

Ponadto, realizujemy prace polegające na kuciu:

  • nawierzchni betonowych, asfaltowych,
  • elementów żelbetowych.