Realizacje

Od początku istnienia firmy pracowaliśmy przy wielu wymagających zleceniach. Niektóre z nich to:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Pol-Aqua” S.A. – Referencje

Prace budowlane w ramach budowy Galerii Handlowej Jeziorak w Iławie – zagospodarowanie terenu, roboty ziemne, wykonanie zewnętrznego tarasu drewnianego i zabicie ścianki szczelnej.

MultiSerwis – Referencje

Prace ziemne, rozbiórkowe i wyburzeniowe – wykopy, wymiana gruntów, utwardzenie terenów pod drogi i podjazdy, transport kruszyw, wyburzenia.

Przedsiębiorstwo Budowlane ARBET Sp. z o.o. – Referencje

Usługi transportowe – wywóz ziemi z placów budowlanych wraz z zapewnieniem jej wysypu, transport kruszyw.